امروز: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | 
June 21, 2019
بازارگروه صنعتتعداد سهامارزش بازار
فرابورس----
وضعیت معاملات
ارزش کل معاملات (م ر)حجم کل معاملهتعداد معاملهآخرین معامله
۱۶۹,۹۶۴,۵۷۸,۷۷۰۱۰۱,۶۲۳,۵۹۰۶۷۹۷۱۳۹۸/۰۳/۲۹
وضعیت قیمت
قیمت آخرین معاملهقیمت پایانی معاملاتتغییر قیمت (آخرین به پایانی)
۱,۶۵۹۱,۶۷۲۱,۷۲۴
بالاترین قیمتپایین ترین قیمتدرصد تغییر (آخرین به پایانی)
۰۰--
قیمت آغازینقیمت پایانی معاملات روز قبل
۰۰
تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۲۹
مشاهده :
تغییرات قیمت سهام
تقاضاهای خرید و فروش
قیمتمقدار تقاضاتعداد سفارشقیمتمقدار عرضهتعداد سفارش
تاریخ : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
۱,۶۷۰۹,۴۳۸۲۱,۶۷۰۳۲۶,۵۵۰۴
۱,۶۶۹۱,۰۵۹,۸۹۶۲۸۱,۶۷۳۱۰۰,۰۰۰۱
۱,۶۶۸۱۶۸,۱۹۶۱۷۱,۶۷۴۱۰۷,۵۶۸۲
تاریخ : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱,۷۲۱۳,۰۰۰۲۱,۷۲۴۴,۳۶۹۱
۱,۷۲۰۲۵۴,۷۱۶۱۷۱,۷۲۹۱۵۳,۰۰۰۵
۱,۷۱۹۲۴۸,۰۰۰۹۱,۷۳۰۶۷۹,۴۶۷۱۶