امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

تاكيد مهندس احمد زماني مدير عامل شركت سرمايه گزاري صدر تأمين در بازديد از ذوب آهن اصفهان

تحولات و اقدامات ذوب آهن ، مثبت و مورد حمايت است

مهندس احمد زماني مدير عامل و نايب رييس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري صدر تأمين به اتفاق  چند تن از معاونين و مديران اين شركت ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان در جلسه اي با مدير عامل و معاونين ذوب آهن به گفتگو نشستند. 

در اين جلسه مهندس صادقي طي سخناني به مسائل جاري ، روند انجام طرح هاي در دست اجرا و مجموعه  اقدامات در حال انجام جهت كاهش قيمت تمام شده محصولات و اقتصادي  شدن توليد شركت پرداخت و از مدير عامل شركت سرمايه گذاري صدر تأمين خواستار مساعدت و همكاري لازم در جهت تحقق اهداف شركت شد.

مهندس احمد زماني مدير عامل شركت سرمايه گذاري صدر تأمين نيز ضمن بررسي برنامه ها ، گزارشات واقدامات مختلف در حال انجام شركت ، روند اين اقدامات را مناسب دانسته و آمادگي خود را جهت همكاري و تعامل بيشتر با ذوب آهن اصفهان اعلام نمود .

شايان ذكر است در ادامه مهندس زماني و هيئت همراه با حضور در خط توليد از چند طرح جديد و در حال احداث شركت از جمله ريل ملي ، ريخته گري ، گوگرد زدايي و پلنت اكسيژن بازديد نمودند.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش