امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران :

با اجراي برجام ، شرايط براي توسعه صادرات ذوب‌ آهن اصفهان فراهم شده است

دكتر علي صالح آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران به همراه هياتي متشكل از مسئولين شعبه مركزي در تهران و سرپرست شعبه اصفهان اين بانك با حضور در ذوب آهن اصفهان با مهندس صادقي مديرعامل شركت ديدار و گفتگو كردند .

مهندس صادقي در اين ديدار گفت : ذوب آهن اصفهان با تمام بانك هاي كشور در تعامل است اما در حال حاضر تعامل و همكاري با بانك توسعه صادرات از اهميت بسيار زيادي برخوردار است . اين بانك مي تواند نيازهاي اعتباري ريالي و ارزي ذوب آهن براي واردات وصادرات را فراهم نمايد . مهندس صادقي در ادامه به وضع موجود شركت و سياست هاي اقتصادي و توليدي ذوب آهن پرداخت و خواستار تعامل بيشتر و دوجانبه بانك مذكور با ذوب آهن شد .

دكتر علي صالح آبادي مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز ضمن ابراز خشنودي از حضور در ذوب آهن اصفهان ، گفت : هدف اصلي اين بانك كمك به توسعه صادرات وگسترش تجارت خارجي است و آماده است كه با ارائه خدمات ريالي و ارزي در قالب نظام بانكي و مقررات كشور ، در جهت ياري رساني به بخش توليد و رونق صنايع گام بردارد  كه در اين زمينه ذوب آهن به عنوان يك شركت بزرگ اقتصادي و توليدي و يك مشتري بزرگ جايگاه ويژه اي دارد .

وي افزود : با رفع تحريم ها ، صنايعي مانند ذوب آهن اصفهان كه در داخل با ركود بازار مواجه هستند ، مي توانند صادرات خود را بسيار گسترش دهند . يكي از بازارهاي هدف اين شركت ، مي تواند كشور عراق باشد كه به محصولات ذوب آهن بسيار نيازمند است .

دكتر علي صالح آبادي با اشاره به اينكه بانك توسعه صادرات قادر به ارائه خدمات و تسهيلات ارزي و ريالي به بنگاه هاي توليدي مي باشد ، افزود : با اجراي برجام اين خدمات بسيار متنوع تر شده ومي تواند به شرايط نقدينگي بنگاه هاي توليدي همچون ذوب آهن اصفهان كمك شاياني نمايد .

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران ، ارائه كمك فكري و مشاوره در جهت توسعه صادرات و همچنين ارائه تسهيلات در قالب اعتبار خريدار جهت اجراي پروژه هاي فني مهندسي در خارج از كشور را از ديگر خدمات اين بانك برشمرد .

دكتر صالح آبادي در پايان با ابراز خشنودي از اجراي برجام و رفع تحريم هاي اقتصادي متذكر شد كه هم اينك فضاي كار و توليد و رونق اقتصادي فراهم شده و ذوب آهن اصفهان نيز با توجه به اقدامات اخير بي شك چشم انداز روشني پيش روي خود دارد.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش