امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

معاون اجرایی رئیس جمهور

ضرورت پشتیبانی از ذوب آهن به عنوان تنها تولید کننده ریل در کشور

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی به خبرنگار ما گفت : اقدام ذوب آهن برای تولید ریل ، بسیار تحسین برانگیز است و باید دست متخصصان و کارگران این شرکت را بوسید .

وی افزود: متاسفانه ریل مورد نیاز کشور از هند ، چین و ... وارد می شد و هنوز هم می شود که کار درستی نیست و باید با خرید ریل ذوب آهن در راستای خودکفایی و حمایت از تولید داخلی گام برداریم .

معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت : تولید ریل در کشور موجب توسعه حمل و نقل ریلی می شود که مورد تاکید دولت است و لذا باید پشتیبانی لازم از ذوب آهن که تنها تولید کننده ریل در کشور است صورت گیرد.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش