امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

با اجراي طرح هاي بهينه سازي و بهبود ساختار سرمايه صورت مي گيرد :
كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سودآوري در ذوب آهن اصفهان

در راستاي كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سودآوري ذوب آهن اصفهان ، هم اكنون برنامه ها و طرح هاي مهمي در دست انجام مي باشد كه در كنار اقدامات مورد نظر در اصلاح ساختار سرمايه ،‌در طي سال 96 شاهد به نتيجه رسيدن اين طرح ها و اقدامات موثر خواهيم بود . ذوب آهن اصفهان به عنوان يك بنگاه بزرگ صنعتي و اقتصادي كشور براساس برنامه ها وسياست هاي مورد نظر هم اكنون طرح ها و اقدامات مهم و موثري را دردست انجام دارد كه اهم آنها عبارتند از :
پروژه تزريق پودر زغال PCI
اجراي اين پروژه باعث كاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري مي گردد و تا كنون 9 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است . پيش بيني مي گردد تا اواخر سال 96 به بهره برداري برسد .
پروژه توسعه كارگاه 650
اين پروژه براي توليد ريل (به عنوان اولین تولیدکننده ریل در خاور میانه) و مقاطع سنگين فولادي و تیر آهن های بال پهن مي باشد كه با راه اندازي كامل آن ساليانه بالغ بر 400 هزار تن انواع ريل و مقاطع سنگين فولادي قابل توليد مي باشد که با تولید اینگونه محصولات علاوه بر اشباع بازار داخلی و صادرات آنها، صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور حاصل می گردد.
به ظرفيت رساندن واحد آهن اسفنجي قائم 2
با انجام اقدامات لازم ، ظرفيت توليد آهن اسفنجي در پروژه مذكور به 600 هزار تن توليد در سال مي رسد .
اصلاح ساختار سرمايه
در اين زمينه نيز فاز اول با بهره گیری از فرصتهای موجود در قانون و از محل تجدید ارزیابی بخشی از املاک شرکت پس از انجام کلیه تشریفات قانونی انجام پذیرفت. فاز بعدی این امر که در حال پیگیری است در دو مرحله در دست انجام میباشد . گام نخست انتقال مبلغ 7600 میلیارد ریال از بدهیهای ذوب آهن  به سازمان تامین اجتماعی است ، این گام در مراحل نهایی خود ودر شرف اخذ مصوبه هییت وزیران  میباشد . پس از انجام این مرحله فاز دوم افزایش سرمایه ازمحل مطالبات حال شده و آورده نقدی سایر سهامداران صورت خواهد گرفت. نتیجه این اقدامات ارائه مناسبتر وضعیت مالی شرکت، افزایش قابلیت جذب اعتبار و تسهیلات نزد بانکها و.... می باشد .تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش