امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

بيشترين توليد و صرفه جويي در مصرف برق ذوب آهن در سال 95 رقم خورد

با توجه به افزايش شديد مصرف برق در تابستان و لزوم پيك سايي، طي چند سال اخير شركت هاي برق منطقه اي خواستار همكاري مصرف كنندگان بزرگ صنعتي در جهت كاهش برق مصرفي در تابستان هستند.شركت ذوب آهن اصفهان نيز در سال هاي اخير با برنامه ريزي اقدام مؤثري در اين راستا انجام داده است .

مهندس شيرازي مدير توليد و توزيع برق شركت ضمن بيان مطلب فوق گفت : در تابستان سال 1395، نيروگاه هاي برق ذوب آهن با توليد ماكزيمم و مداوم در سه ماهه تابستان، بيشترين توليد برق در تابستان را ثبت كردند بطوري كه ميزان برق توليدي داخلي ذوب آهن در اين سه ماهه حدود 414.040 مگاوات ساعت گرديد ( ميانگين توليد 185 مگاوات در ساعت شد ). بدين ترتيب علاوه بر تأمين برق مصرفي ذوب آهن حدود 10.850 مگاوات ساعت برق به مديريت شبكه برق كشور فروخته شد. با توجه به همكاري بسيار خوب ذوب آهن در عمليات پيك سايي برق در تابستان 95 علاوه بر كاهش قيمت تمام شده برق خريداري ، طبق تفاهم مبادله شده بين ذوب آهن اصفهان و شركت برق منطقه اي اصفهان، مبلغ حدود 28 ميليارد ريال  پاداش همكاري با عنوان تخفيف همكاري صنايع در تابستان،در صورتحساب برق خريداري بهمن ماه 1395 منظور گرديد .

مهندس شيرازي در پایان از تلاشگران مهندسي توليد و توزيع برق ، خصوصاً پرسنل زحمتكش نيروگاهها كه با تلاش و  برنامه ريزي چنين موفقيتي را كسب كرده اند تقدير نمود.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش