امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

در راستاي كاهش قيمت تمام شده محصولات انجام گرفت :

اجراي موفقيت آميز پروژه كاهش HMR در ذوب آهن اصفهان

امروزه صرفه جویی انرژی یکی ازارکان های بهبود در راستای کاهش آلایندگی های زیست محیطی است . یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم ، پیش گرم قراضه به روش های مختلف است .  در کوره های قوس الکتریکی پیش گرم  ، قبل از اتاقک گازcombustion chamber  انجام می شود .

 پیش گرم قراضه در کنورتورها انجام نشده بلکه از کف کنوتور جهت افزایش مصر ف قراضه ،گاز طبیعی به همراه پودر ذغال تزریق می شود . 

با توجه به بهبود بهره وری تولید و اختلاف قیمت آهن اسفنجی و قراضه با چدن مذاب با رهنمود های مدیر عامل شركت و راهنمایی های معاون بهره برداری ، بخش فولادسازی با تکیه به تجربیات کاری و همت و تلاش نیروهای زحمتکش خود با همکاری مدیریت های اتوماسیون ، نت مکانیک ، انرژی و بهینه سازی سوخت و امورفنی بهره برداری  پیش گرم قراضه را انجام داده که نتایج مناسبی حاصل گردید  .

در کنورتور مصرف قراضه یا شارژ فلزی با پارامتر( HMR (Hot metal ratio سنجیده مي شود . هرچه این پارامتر کمتر باشد با توجه به آنکه قیمت چدن مذاب حدوداً دو برابر قیمت قراضه است

بهره وری اقتصادی کنورتور بیشتر خواهد بود .

در این راستا از افزایش7 تن قراضه بر نرم شروع و در نهایت توانستیم به تناژ 15 تن قراضه اضافی یا به عبارتی قراضه کل 28 تن در هر ذوب برسیم .

به دلیل کنترل مقدار قراضه وکربن شارژ به صورت مخلوطی از 50 درصد قراضه و 50 درصد آهن اسفنجی انجام شد

در این پروژه گاز طبیعی و اکسیژن از طریق  لانس  دمش  اصلی اکسیژن به کنورتور شارژ شده و پس از پیش گرم قراضه تا حدود 1000 درجه سانتی گراد چدن مذاب شارژ و فرآیند تولید فولاد انجام می پذیرد . 

با اجرای این پروژه HMR به کمتر از 80 خواهد رسید که تاثیر بسزایی برروی قیمت تمام شده محصولات فولادی خواهد داشت .

این موفقیت را به همکاران عزیز ذوب آهنی تبریک گفته و انشاا...  تمامی عزیزان در راه اعتلای این مجتمع عظیم با تفکر و اجرای پروژه های مناسب کوشا باشند .   

مديريت فولاد سازي    

 

 تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش