امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه:

حضور ذوب آهن در  نشست تعاملی مدیران نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه کشور

سعید امید قائمی معاون مالی واقتصادی و روح ا... فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها ، امورمجامع و سهام شرکت در نشست عصرانه کاری در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه شرکت نمودند.

مسئولین حوزه مالی و اقتصادی شرکت در این نشست با مسئولین بانک ها ، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و ... در خصوص جذب منابع مالی و پتانسیل های سرمایه گذاری در ذوب آهن اصفهان مذاکره کردند .

در این نشست بیش از ۱۰۰نفر از مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره بازارهای مالی کشور، به ویژه برخی مدیران بانکی و بیمه ای ، مدیران شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و واحدهای صنعتی حضور داشتند.

حضور ۲۰ میهمان خارجی در این برنامه عصرانه کاری قابل توجه بود. میهمانان خارجی شرکت کننده از کشورهای یونان، سوییس،ایتالیا، سوئد، پاکستان و اندونزی حضور داشتند که ضمن آشنایی با سه بازار پول،سرمایه و بیمه ایران مذاکراتی در خصوص همکاری های بیشتر را نیز در دستور کار داشتند.

این برنامه عصرانه کاری که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود، با هدف آشنایی و افزایش ارتباط میان نهادهای مهم اقتصادی برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست ضمن تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت های کاری، بر همکاری و تعامل میان بازار های اقتصادی کشور تاکید کردند.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش