امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی
گزارش ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق نورد 650 به انبارها

 

مهندس مسعود ندیمی معاون برق نورد 650 در خصوص ارسال تجهیزات دمونتاژ شده برق اين كارگاه به انبارها گزارشي ارائه داده كه به شرح ذيل است :‌

پس از اجرای مرحله اول بهینه سازی  تجهیزات الکتریکی نورد650 در سال  1370و مرحله دوم آن در سال 1387  تجهیزات طرحهای جدیدشامل انواع  کابل ها، شین ها و...روی سینی های کابل ، لوله ها و ساپورت شین ها  مونتاژ گردید . بدلیل این تغییرطرحها حجم کابل ها ی سینی های کابل وساپورت های شین ها بشد ت بالا رفت وعلاوه برخطرت ایمنی عیب یابی کابل ها را غیر ممکن کرده بود.

جهت رفع این مشکلات مکاتبات وهماهنگی های لازم با مدیریت های تولید وتوزیع برق وسفازشات وکنترل کالا بعمل آمد ودر فرصت

 های نرسیدن شمش تجهیزات الکتریکی طرح های قدیم دمونتاژو  تفکیک  گردیدندو قطعات مسی به تعمیرگاه الکتریکی وکابل ها وشین ها به انبار اسقاط ارسال  گردیدند.مقادیر تجهیزات ارسالی بشرح زیر می باشد.

  1. انواع شین  وکابل های آلومینیومی مستعمل 11 تن .
  2. انواع قطعات وکابل های مسی مستعمل 7 تن .

انجام اینکار علاوه براینکه فضای مناسبی برای توسعه های بعدی در اختیار بخش قرار داد از نظر ایمنی نیز بسیار اهمییت داشت وباتوجه به قیمت بالای این فلزات کمکی به وضعیت مالی شرکت بود.

وي از همکاری صمیمانه پرسنل تعمیرگاه وشیفت برق نورد 650 تشکر وقدردانی كرد.

 

 تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش